PostHeaderIcon 27.03.2014 - KE dostrzega problem różnic cen w krajach UE za takie same usługi internetowe

Ceny najbardziej powszechnych usług łączy szerokopasmowych mogą być nawet czterokrotnie wyższe w niektórych państwach członkowskich, nawet przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. W dodatku 66 proc. użytkowników nie wie, jaka jest prędkość łączy internetowych, których są abonentami.
Źródło: Polska Szerokopasmowa