PostHeaderIcon 20.05.2015 - Relacja z konferencji KFS

20 maja 2015r. w Warszawie, odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego pt. W stronę cyfrowej Polski.
Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji.
Rysunek7
Prezentacja-1
Uroczyste Otwarcie - Lidia Kozłowska, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prezentacja-2
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - zakres i założenia brzegowe - Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Prezentacja-3
Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi POPC - Stanisław Dąbek, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Prezentacja-4

Kryteria wyboru projektów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Eliza Pogorzelska, Dyretor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Prezentacja-5
Oferta dla Regionalnych Sieci Szerokopasmowych - Leszek Drozd, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, UKE
Prezentacja-6
Dylematy dostępu hurtowego POPC - Klaudia Markwat, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, UKE
Prezentacja-7

Debata

Dostęp hurtowy - dotychczasowe doświadczenia w perspektywie POPC

Prezentacja-8 Podsumowanie Konferencji KFS - Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, UKE