PostHeaderIcon 11.04.2013 - Krajowe Forum Szerokopasmowe w Łodzi

11 kwietnia 2013r.  w Łodzi, odbyła  się Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego zorganizowana w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Konferencja połączona była z  łódzkimi targami Intertelecom i odbyła się pod hasłem: „Budowa szerokopasmowej Polski”.

Instytut Łączności przeprowadzil streaming tego wydarzenia. Poniżej, prezentujemy materiały video z konferencji.

1_Prezentacja

Otwarcie konferencji - Lidia Kozłowska, Z-ca Prezesa UKE

" jest to pierwszy raz, kiedy Forum wyjechało  z Warszawy i myślę, że jest to przykład łączenia dwóch ważnych elementów, jeśli chodzi o Krajowe Forum Szerokopasmowe i targi Intertelecom..."

2_Prezentacja

Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych - aktualny stan, prognozy na przyszłość - Stanisław Dąbek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

" celem projketu systemowego realizowanego przez MAiC, jest wsparcie samorządów oraz przedsiębiorców w reazlizacji inwestycji telekomunikacyjnych..."

3_Prezentacja

Budowa sieci dostępowych dla Polski Wschodniej - Rafał Sukiennik, Z-ca Dyrektora Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

" do programu Rozwój Polski Wschodniej, zostały skierowane dodatkowe środki przez Komisję Europejską, byla to kwota 40 mln. euro..."

4_Prezentacja

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie - Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszalkowski Wojeództwa Warmińsko - Mazurskiego

" chcemy przygotować schematy dokumentów tak, aby każdy operator miał określoną drogę podłączenia do wybudowanej infrastruktury..."

5_Prezentacja

Wielkopolska sieć szerokopasmowa w 10 krokach - Wojciech Cerba, Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

" boli nas to, że zespoły uzgadniania dokumentacji projektowych, nie załatwiaja uzgodnień i nie wydają pozytywnych decyzji w wersji elektronicznej..."

6_Prezentacja

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji - case study - Igor Kowalczyk, Technitel Polska

' duże odległości, to wysokie koszty przy nowej infrastrukturze, koszt budowy jest zbyt duży i nie kalkuluje się komercyjnemu operatorowi..."

7_Prezentacja

Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020 - Aleksandra Kwatkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

"... pierwsza oś - powszechny dostęp do szybkiego internetu i w ramach tej osi bedziemy wspierać rozwój sieci szerokopasmowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wspieranie integracji..."

8_Prezentacja

Zmiany w prawie - dostęp do budynków dla przedsiebiorców telekomunikacyjnych - Joanna Sikora, Departament Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej

" .. kluczowe zmiany, jakie można zaobserwować, to zmiana zakresu podmiotowego, zakresu przedmiotowego i krótkie doprecyzowanie procedury dostępowej..."

9_Prezentacja

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez JST z udziałem środków pomocowych UE - Maciej Koziara, Departament Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej

"...czy dany podmiot skorzysta z naszej oferty czy nie, zależy wyłącznie od niego..."

 

Poprawiony (środa, 03 lipca 2013 12:06)