PostHeaderIcon Relacja z 17 Konferencji "Miasta w Internecie"

Miasta_w_internecie1

Nasze kamery obecne były na 17 Konferencji "Miasta w Internecie", która w dniach 19 - 21 czerwca 2013r. odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Poniżej prezentujemy pierwsze materiały z konferencji.

1_Prezentacja

Uroczyste otwarcie i wreczenie nagród "Złota Małpa - Lider Samorządowej Cyfrowej Polski"

uroczystego otwarcia konferencji dokonali; Krzysztof Głomb - Prezes Stowarzyszenia MWI, Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska oraz Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

nagrody "Złotych Małp" wręczył Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji

2_Prezentacja

I Sesja Plenarna; Przystanek 2013: w poszukiwania cyfrowego optimum

sesję poprowadził Igor Janke z Instytutu Wolności, a jej uczestnikami byli: dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, prof. Wojciech Cellary - Uniwesytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Jarosław Bober - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Roman Ciepiela -W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego

3_Prezentacja

 

Debata strategiczna: Cyfrowy fetysz czy katalizator?  Jak zmieniać Polskę?

debatę poprowadził redaktor Grzegorz Nawrocki z TVP, a uczestniczyliw niej: prof. Irena Lipowicz - Rzenik Praw Obywatelskich,  Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska, prof. Wojciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dariusz Bąk - Grupa Gremi, dr Wojciech Wiewiórowski - Główny Inpektor Ochrony Danych Osobowych

4_Przezentacja

II Sesja Plenarna: Samorządowa szkoła cyfrowa - nowy priorytet czy chwilowa moda?

debatę poprowadziła redaktor Aleksandra Pezda z Gazety Wyborczej a jej uczestnikami byli: Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Andrzej Jasiński - koordynator projektu E-nauczyciel, Damian Muszyński - Uniwersytet Gdański

5_Prezentacja

I sesja równoległa: ROK 2014: PRZEDNÓWEK UNIJNEJ OBFITOŚCI

w sesji udział wzieli: dr Jerzy Kwieciński - w-ce Prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, dr Krzysztof S. Cichocki - PAN, Aleksandra Kwiatkowska - MRR, Krzysztof Głomb - MWI, Krzysztof Król - Doradca Prezydenta RP, Marcin Kędzierski - Dyrektor CSIOZ, Arkadiusz Bąk - UMWŚ

Untitled-1

II warsztat równoległy: REGIONY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI CYFROWYCH

w warsztacie udział wzięli Monika Dołowiec - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MAiCDyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, Grzegorz Wolszczak - ekspert Banku Światowego, Marcin Stefański - Dyretor Departamentu Spoleczeństwa Informacyjnego UMWPKrzysztof Głomb - Stowarzyszenie MWI, Aleksandra Kwiatkowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji MRR, Agnieszka Aleksiejczuk - Dyretor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Radomir Matczak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalego i Przestrzennego UMWP

7_Prezentacja

Seminarium równoległe: JAK WPROWADZIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ W CYFROWY ŚWIAT?

dyskusję poprowadził Ryszard Stefanowski - Fundacja E-szkoła, a jej uczestnikmi byli: Ewa Kędracka - OIZK, Cecylia Szymańska - Ban - Microsoft, Marek Konieczniak - firma Wulkan, prof. Wojeciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojciech Winogrodzki - Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, Krzysztof Wojewodzic - Ośrodek Rozowoju Edukacji, Andrzej Grzybowski - Intel, Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Jan Polak - Education mentor Apple

8_Prezentacja

IV warsztat równoległy: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W URZĘDZIE I SZKOLE

w warsztacie udział wzieli: Paweł Krawczyk - AON Corporation, Tomasz Chlebowski - Comcert S.A.,  Tomasz Chodakowski - Intel, Michał Olan - Oxeris

9_Prezentacja

Seminarium równoległe: FORUM DZIAŁANIA 8.3 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

w warsztacie udział wzieli: prowadzący Artur Krawczyk - Stowarzyszenie MWI, Elżbieta Frejowska - Wojt Gminy Nagłowice, Beata Górecka - UM w Koszalinie, Rafał Poździk - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MAiC, Kamil Kurek - Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

10_Prezentacja

II sesja równoległa: NOWA TWARZ E-ADMINISTRACJI; LIFTING, PLASTYKA CZY PRZESZCZEP?

sesję poprowadziła Agnieszka Boboli MAiC, a wystąpili: Minister Andrzej Regowski MAiC, Minister Jacek Gołaczyński - Ministerstwo Sprawiedliwości, Grzegorz Świdziński - Prezes Zarządu Poczta Polska Uslugi Cyfrowe

11_Prezentacja

I warsztat równoległy: MIASTA CYFROWYCH WYZWAŃ - NOWE IDEE CZY MODY?

w warsztacie udział wzieli: Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełk, Iwona Woźniak - Urząd Miasta Lublina, Łukasz Kuś - Urząd Miasta Czechowice - Dziedzice, Małgorzata Buśko - Urząd Miasta Koszalina, Anna Siemek - Filuś - MWI, dr Michał Grmatyka - Enea S.A., Robert Puc - Urząd Miasta Kołobrzeg, Grzegorz Świdwiński - Poczta Polska Usługi Cyfrowe

12_Prezentacja

SEMINARIUM SIECI SZEROKOPASMOWYCH

seminarium poprowadziła Agnieszka Zaborowska - Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus - Baluka sp. j., a głos w dyskusji  zabrali: Aleksandra Kwiatkowska - MRR, Tomasz Kowal - Orange Polska, Maciej Bułkowski - UMWW-M, Marzena Śliz - UKE, Agnieszka Aleksiejczuk - UMWP, Arkadiusz Bąk - UMWŚ, Małgorzata Kalinowska - T-Mobile Polska,

13_Prezentacja

III warsztat równoległy: KREATYWNE INSPIRACJE DLA PROJKETÓW    SAMORZĄDOWYCH NA LATA 2014-2020

w warsztacie udzial wzieli: Maksymilian Bylicki - Milmex, Marta Zalewska - Onet.pl, Tomasz Michalski - Onet.pl, Wojciech Kulesza - Prezes Fundacji Widzialni, Rafał Bakalarz - Netia S.A., Mirosława Żołna - Dyrektor Gimnazjum  w Żukowie, dr Tomasz Szymczak - Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Rafał Sowiński - Instytut Logistyki i Magazynowania

14_Prezentacja

V warsztat równoległy: LEKCJE OTWARTE Z WYKORZYSTANIEM METOD I NARZĘDZI DYDAKTYKI CYFROWEJ

 

15_Prezentacja WIECZÓR PEŁEN NOWOŚCI - PREZENTACJE WSYTAWCÓW

 

Poprawiony (wtorek, 11 lutego 2014 12:40)