PostHeaderIcon 23.10.2013r. - Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

W dniu 23 października 2013r.w Warszawie, odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego pt. "Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie”. Poniżej przezntujemy materiały video z konferencji .

Prezentacja_1

Otwarcie konferencji

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

" w dzisiejszej konferencji, będzie okazja do spojrzenia na to, z jakimi problemami na obecnym etapie zmagają się Ci, którzy podjeli się budowy dużych projketów szerokopasmowych..."

Malgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

" dyskusja, która będzie się dzisiaj odbywała, rzeczywiście będzie w sobie niosła taki duży ładunek pozytywnej energii, mimo tego, iż wiemy, że jest wiele problemów i wiele rzeczy jeszcze do załatwienia..."

 

Prezentacja_2

Pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną - raport UKE - Marek Ostanek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komuniakcji Elektronicznej

" cztery lata temu staliśmy na rozdrożu, zastanawiając się jak podjąć optymalne działania w zakresie budowy sieci szerokopasmowych..."

Prezentacja_3

Dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych - art. 30 Megaustawy - Joanna Sikora, Departament Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej

" użytkownik, zarządca czy właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku..."

Prezentacja_4

Zarządzanie i optymalizacja wybudowanej sieci w ramach RPO i Polski Wschodniej zdaniem praktyków - Tomasz Milczarek, Alcatel-Lucent

" w momencie kiedy sieci będą już wybudowane, funkcja operatora będzie istotna, czyli będzie trzeba zacząć świadczyć usługi na tych sieciach i co jest ważne z punktu widzenia operatorów, to żeby mieć klientów i generować przychody a z drugiej strony aby optymalizować koszty zarządzania tymi sieciami..."

 

 

 

Prezentacja_5

Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020 - Michał Ptaszyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalego

" Program Operacyjny Polska Cyfrowa, to jedyny nowy program operacyjny na poziomie krajowym, który różni kolejną perspektywę finansową 2014 -2020 od obecnej perspektywy finansowej..."

Prezentacja_6

Debata - Jak przyspieszyć budowę sieci szerokopasmowych w obecnej perspektywie finansowej?

Uczestnicy Debaty:

prowadzący Tomasz Kulisiewicz

Maciej Bułkowski - UMWWM, Wojciech Cerba - WSS, Jacek Chojecki - TP-Teltech, Stanisław Szuder - Exatel, Piotr Marciniak - KIKE

 

 

 

Poprawiony (środa, 13 listopada 2013 13:11)