PostHeaderIcon 8-9.10.2012r.- spotkanie informacyjno-doradcze w Serocku

W dniach 8- 9 października 2012r. odbyło się w Centrum Konferencyjnym Instytutu Rozwoju Biznesu w Serocku kolejne spotkanie informacyjno-doradcze. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z dotychczas przeprowadzonej Inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz zaprezentowanie nowej wersji SIIS. Przezentacjom towarzyszyła ciekawa dyskusja, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, operatorów telekomunikacyjnych, izb gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz Instytutu Łączności. Poniżej prezentujemy materiały video z konferencji.


Untitled-1

Przedstawienie rezultatów drugiej inwentaryzacji - Włodzimierz Zalewski, IŁ - PIB

 

Untitled-2

Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną - Joanna Antczak, Marek Ostanek, UKE

 

Untitled-3

Podsumowanie rynków lokalnych, Zagadnienie jakości danych - Agnieszka Gładysz, UKE

 

Untitled-4

Doświadczenia z eksploatacji systemu SIIS - Włodzimierz Zalewski, IŁ - PIB

Untitled-5

Doświadczenia z eksploatacji systemu SIIS - Józef Chwast, KIKE

 

Untitled-6

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Grupie Orange - Robert Kałuża, Orange

 

Untitled-7

Memorandum w sprawie wpółpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych - Dariusz Dąbek, MAiC

 

Untitled-8 Doświadczenia regionów w budowie infrastruktury szerokopasmowej - Dominik Kopera, MRR
Untitled-9 Następna wersja SIIS - Grzegorz Wójcik, Tomasz Bereda, Włodzimierz Zalewski, Marcin Kosewski, IŁ - PIB
Untitled-10 Paszportyzacja i raporty UKE - Tomasz Gierka, Fast - Softwar
Untitled-11 Rola systemu paszportyzacji w raportowaniu UKE - Piotr Wus, Globema Smarter Networks
Untitled-12 Podsumowanie - Marek Ostanek, UKE

 

 

Poprawiony (środa, 13 listopada 2013 15:29)