PostHeaderIcon 21.05.2014 - Relacja z Konferencji KFS

Prawie 250 osób związanych z branżą telekomunikacji uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Od inwestycji do usług”, która odbyła się 20 maja 2014 roku w Warszawie.
Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji. 
Rysunek7
Prezentacja_1
Otwarcie konferencji - Lidia Kozłowska , W-ce Prezes Urzędu Komunikacji Elektonicznej
Prezentacja_2
Inwentaryzacja Infrastruktury - czy jest nam to potrzebne? - Marek Ostanek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektonicznej
Prezentacja_3
Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach RSS - Marzena Śliż, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektonicznej
Prezentacja_4
Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury - Dariusz Balcerzak, Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Prezentacja_5 Oferta hurtowa HAWE S.A. - Krzysztof Witoń, Prezes Zarządu HAWE S.A.
Prezentacja_6
Oferta hurtowa - Modele rozliczeń pomiędzy Operatorem Infrastruktury a operatorem telekomunikacyjnym - Michał  Reutt, Dyrektor ds. Marketingu i Srategii Hurtowej Orange Polska
Prezentacja_7
" Cyfrowa szkoła" - program edukacyjny czy technologiczny? - Janusz Krupa, Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Prezentacja_8 Cyfrowa Szkoła - Tomasz Hodakowski, Dyrektor Regionalny ds. Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego, Intel Developments Polska
Prezentacja_9 Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy - Sławomi Zieliński, Katedra Informatyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

 

Poprawiony (poniedziałek, 01 grudnia 2014 09:10)