PostHeaderIcon 27.05.2015 - Relacja ze spotkania informacyjno-doradczego w Kielcach

7 maja 2015r. o godz 10.00 w Kielcach, odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze pt. Wideokonferencja, telewizja i multimedia - współczesnymi narzędziami komunikacji w samorządzie. 

Poniżej prezentujemy materiały wideo ze spotkania.

Rysunek7
Prezentacja_-1
Uroczyste Otwarcie - Wojciech Hałka, Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Prezentacja_-2
Wprowadzenie do tematyki spotkania - Agata Binkowska, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Prezentacja_-3
Działania Miniosterstwa Administracji i Cyfryzacji  w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych - Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu, MAiC oraz Aleksander Sołtysik, Departament Telekomunikacji, MAiC
Prezentacja_-4

Działania Prezesa UKE w zakresie inwestycji sieci nowej generacji - Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, UKE

Prezentacja_-5
Sesja pytań do przedstawicieli MAiC i UKE
Prezentacja_-6

Projekt SIPS i jego systemy - Włodzimierz Zalewski, Główny Specjalista, IŁ-PIB

Prezentacja_-7 SIPS - TV czyli multimedia w praktyce - Zbigniew Kądzielski, Główny Specjalista, IŁ-PIB
Prezentacja_-8 Wprowadzenie do sesji poświęconej systemom, sieciom i usługom szerokopasmowym realizowanym przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i Partnerów Projektów - Andrzej Sztokfisz, Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, UMWŚ
Prezentacja_-9 System zintegrowanej kounikacji w powiecie koneckim - Radosław Lachowski, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Końskich
Prezentacja_-10 e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej - wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego do produkcyjnego wdrożenia dziedzinowych modułów tematycznych w gminach i powiatach - Marek Gołuch, Kierownik Projektu, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Prezentacja_-11 e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - System wideokonferencyjny, jako narzędzie do sprawnego rozwoju i monitorowania wdrożeń Systemów Dziedzinowych i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - Monika Świercz, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Prezentacja_-12 Systemy wideokonferencyjne jako nowe narzędzie do współpracy z partnerami w ramach nowego okresu programowania - Ewelina Gładki, P.O. Dyretora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Prezentacja_-13 Nowe funkcjonalności systemu wideokonferencji SIPS i ich zastosowanie w samorządach - Andrzej Piekut, Starszy specjalista, IŁ-PIB
Prezentacja_-14 Multimedia jako forma polepszania jakości przekazu informacyjnego - dobre praktyki - Zbigniew Kądzielski, Główny Specjalista, IŁ - PIB
Przentacja_-15 Kino za Rogiem - nowa forma partycypacji mieszkańców obszarów wiejskich w kulturze - Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT
Prezentacja_-16 Zakończenie spotkania

Poprawiony (środa, 10 czerwca 2015 09:39)