PostHeaderIcon 26.11.2015 - Relacja z konferencji UM Województwa Podlaskiego w Białowieży

W dniu 26 listopada 2015r. w Białowieży, odbyła się konferencja podsumowującą Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie”. Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji.
Rysunek7
Untitled-1
Uroczyste Otwarcie Konferencji
Untitled-2

I PANEL DYSKUSYJNY

Podsumowanie realizacji Projektu SSPW

Untitled-3
Zasady konkursów I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Eliza Pogorzelska, CPPC
Untitled-4

Wyznaczanie obszarów interwencji dla konkursów POPC - Marek Ostanek, UKE

Untitled-5
Rola samorządów w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej - wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej - Grzegorz Stelmaszek, UMWP
Untitled-6

Rola samorządów w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej - rola samorządów w budowie sieci szerokopasmowych - Grzegorz Czwordon, Ministerstwo Cyfryzacji

Untitled-7
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego - komponent szkoleniowy - Paweł Chudy
Untitled-8 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego - komponent promocyjny - Michał Stopa
Untitled-9

II PANEL DYSKUSYJNY

Rola samorządów w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej

Untitled-10 Od RSS do POPC - dostęp do sieci telekomunikacyjnych wybudowanych ze środków publicznych - Piotr Gawryluk, UKE
Untitled-11 Warstwa aktywna SSPW WP - Piotr Szczepanek
Untitled-12 Podłączenie do wezłów SSPW WP - współpraca samorządu województwa z operatorami telekomunikacyjnymi - Robert Tymiński
Untitled-13 Zakończenie konferencji

Poprawiony (wtorek, 29 grudnia 2015 10:46)