PostHeaderIcon 18.11.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Katowicach

W dniu 18 listopada 2010 r. odbyło się w Katowicach spotkanie informacyjno – doradcze pt.

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Termin: 18 listopada 2010 r.,godz.9.00 - 14.00

Miejsce: Quality Hotel Katowice***, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

W ramach spotkania eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Łączności omówili następujące zagadnienia:
  • Prowadzenie działalności w telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
  • Zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej.
  • Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Proces inwestycyjny na gruncie ustawy.
  • Współfinansowanie inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz POIG.