PostHeaderIcon 05.11.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Białymstoku

W dniu 5 listopada 2010 r. odbyło się w Białymstoku spotkanie informacyjno – doradcze pt.

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Termin: 5 listopada 2010 r., godz. 10.00 - 14.00

Miejsce: sala 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

W ramach spotkania eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Łączności omówili następujące zagadnienia:
  • Prowadzenie działalności w telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
  • Zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej.
  • Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Proces inwestycyjny na gruncie ustawy.
  • Współfinansowanie inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz POIG.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.