PostHeaderIcon 07.10.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu

W dniu 7 października 2010 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze pt.

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego.

Termin: 7 października 2010 r.,godz.9.00 - 14.00

Miejsce: Hotel ORBITA 3***ul. Wejherowska 34, 54-239 Wrocław

W ramach spotkania eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Łączności omówili następujące zagadnienia:
  • Prowadzenie działalności w telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
  • Zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej.
  • Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Proces inwestycyjny na gruncie ustawy.
  • Współfinansowanie inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz POIG.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.