PostHeaderIcon 24.09.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze dla województwa lubelskiego

W dniu 24 września 2010 r. w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze pt.

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Termin:24 września 2010 r.,godz.9.00 - 14.00

Miejsce: Hotel Locomotiva 3***, ul. Północna 22A, Lublin

W ramach spotkania eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Łączności omówili następujące zagadnienia:
  • Prowadzenie działalności w telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.
  • Zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej.
  • Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Proces inwestycyjny na gruncie ustawy.
  • Współfinansowanie inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz POIG.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.