PostHeaderIcon 18.10.2011 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Rozpuciu

W dniu 18 października 2011 r., w godz. 17 - 20, w Świetlicy Wiejskiej w Rozpuciu odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze.

Tematem spotkania była odpowiedź na pytanie: Do czego można wykorzystać internet w gospodarstwie domowym?

Omawiano następujące obszary wykorzystania internetu:

  • Do czego może być wykorzystywany Internet w życiu osobistym, gospodarstwie domowym, kształceniu?
  • Jakie daje nam korzyści i jakie niesie z sobą zagrożenia?
  • Różnice między Internetem wolnym a szerokopasmowym.
  • Jak wykorzystać Internet w agroturystyce?
  • Jak kreować wizerunek regionu i prezentować jego walory w sieci?
W trakcie spotkania odbyła się prezentacja różnych przykładów praktycznego wykorzystania internetu oraz dyskusja o potrzebie budowy sieci dostępu szerokopasmowego.

Przy organizacji spotkania współpracowano z Wójtem gminy (p. Jan Chowaniec) oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Rozpucia.

Spotkania w regionie Sanoka zrealizowane zostały we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.