PostHeaderIcon 30.05.2011 - Spotkania informacyjno-doradcze w Siemianówce, Sokołach i Zawadach (relacja)

W dniach 30 maja-1 czerwca 2011 r., odbyły się w Siemianówce, Sokołach i Zawadach kolejne spotkania informacyjno-doradcze z mieszkańcami zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym.

W czasie spotkań poruszane były zagadnienia:

  • Co to jest Internet?, Do czego może być wykorzystywany?, Jakie daje nam korzyści?, Jakie niesie z sobą zagrożenia?
  • Co jest nam potrzebne by korzystać z Internetu?
  • Różnice między Internetem wolnym a szerokopasmowym
  • Jak wykorzystać Internet w agroturystyce?
  • Pomysły na kreowanie wizerunku, prezentacji walorów turystycznych regionu podlaskiego.

Siemianówka

untitled-3 untitled-4 untitled-50

Staraliśmy się przekonać słuchaczy, że Internet to ich "okno na świat" .

Sokoły

untitled-60 untitled-67 untitled-69 untitled-72

Urząd Gminy Sokoły sprawił, że informacja o naszym spotkaniu pojawiła się w całej gminie.

Zawady

untitled-153 untitled-157

 Ostatnie ustawienia....

untitled-161 untitled-163