PostHeaderIcon 20.10.2011 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Besku (relacja)

W dniu 20 października 2011 r., w godz. 17 - 20, w Domu Ludowym w Besku odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze. 

Spotkanie informacyjno-doradcze odbyło się w Domu Ludowym, zlokalizowanym obok kompleksu szkolno-sportowego w Besku. Licznie stawili się mieszkańcy zainteresowani dostępem szerokopasmowym do Internetu i dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Wśród obecnych były zarówno osoby posiadające łącza szerokopasmowe, wąskopasmowe oraz osoby nie posiadające żadnego dostępu. Byli także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Sołtys Beska.

W trakcie prezentacji omówione zostały różne obszary usług internetowych oraz liczne korzyści, które można odnieść z wyniku wykorzystania możliwości, jakie daje internet. Pokazane zostały przykłady wybranych usług, w tym marketing (tradycyjny i wirusowy) oraz związana z nim sprzedaż produktów. Dużym zainteresowaniem ciszyły się przykłady działalności „wirtualnej” i możliwości sprzedaży dóbr wirtualnych. Zaprezentowane zostały przykłady promocji regionu, agroturystyki oraz sprzedaży produktów regionalnych.

W trakcie przerw uczestnicy pytali się, kiedy dostępne będą jakiekolwiek możliwości podłączenia się do Internetu w ich rejonie zamieszkania i kiedy realizowane będą projekty budowy sieci na terenie Polski Wschodniej.

Galeria:

SIPS-331 SIPS-328 SIPS-330 SIPS-325