PostHeaderIcon 21.10.2011 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Dębnej (relacja)

W dniu 21 października 2011 r., w godz. 18-21, w Domu Ludowym w Dębnej odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze.

Na spotkanie przyszła duża grupa starszych mieszkańców wsi Dębna.

Wieś ulokowana jest w dolinie Sanu, zaś od okolicznych miejscowości oddzielają ją pasma górskie. Nie są one szczególnie wysolkie, jednak skutecznie blokują transmisje radiowe. Rezultatem tego jest praktyczny brak zasięgu sieci komórkowych.

Przed miejscowym sklepem jest wydeptane miejsce na trawniku, gdzie "Panie, będzie z jedna kreska".

We wsi zameldowanych jest ok. 250 mieszkańców, ale część z nich pracuje daleko poza miejscem zamieszkania.

Niektórzy już dawno wyjechali poza granice kraju, ale poszukują tu swoich korzeni. Pokłosiem tego jest bardzo ładna strona internetowa www.debna.pl. Znaleźć na niej można nie tylko informacje o samej wsi, ale także o jej mieszkańcach, których skomplikowana historia tych rejonów rozrzuciła po całym świecie.

Na okolicznych zboczach jest jednak parę miejsc, z których daje się odbierać sygnał sieci NMT450. Dzięki temu na jednym z budynków udało się zainstalować antenę odbiorcą, skąd sygnał jest rozprowadzany do kilku okolicznych gospodarstw.

Mieszkańców Dębnej interesuje przede wszystkim, kiedy będzie u nich dostępny internet. Wieś ulokowana jest na rubieżach największej w Polsce gminy Sanok, stąd niewielkie inwestycje w infrastrukturę, nie tylko internetową, ale także drogową.

Temat spotkania, które prowadził Zbigniew Kądzielski, to odpowiedź na pytanie: Do czego można wykorzystać internet w gospodarstwie domowym?

Omówiane obszary wykorzystania internetu:

  • Do czego może być wykorzystywany internet w życiu osobistym, gospodarstwie domowym, kształceniu?
  • Jakie daje nam korzyści i jakie niesie z sobą zagrożenia?
  • Różnice między Internetem wolnym a szerokopasmowym.
  • Jak wykorzystać Internet w agroturystyce?
  • Jak kreować wizerunek regionu i prezentować jego walory w sieci?

W trakcie spotkania prezentacja różnych przykładów praktycznego wykorzystania internetu i dyskusja o potrzebie budowy sieci dostępu szerokopasmowego.

Galeria: Sanok-417 Dbna-17 Dbna-13 Dbna-18 Dbna-23 Dbna-10 Sanok-290 Sanok-315 Sanok-324 Sanok-389 Sanok-407