PostHeaderIcon 21.11.11 - Okrągły Stół Szerokopasmowy (relacja)

21 listopada 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu pt. Okrągły Stół Szerokopasmowy. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Telekomunikacji – p. Małgorzata Olszewska, nawiązując do idei przesłanego w ostatnim czasie przedstawicielom administracji publicznej oraz rynku telekomunikacyjnego tekstu „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”.

Następnie inicjatywę podpisania tego otwartego porozumienia w celu skoordynowania i przyśpieszenia planowanych oraz aktualnie prowadzonych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną przybliżył pracownik Departamentu Telekomunikacji pan Piotr Kowalski. W dalszej kolejności odniesiono się również do uwag dotyczących tekstu Memorandum - zarówno tych  zgłoszonych w trakcie dyskusji, jak też nadesłanych wcześniej do Departamentu Telekomunikacji.

Pani Minister Magdalena Gaj podkreśliła ponadto rolę, jaką odgrywa Memorandum w związku z koniecznością zintensyfikowania działań dotyczących prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności w kontekście przyszłej perspektywy finansowej.

Po przerwie, prezentację pt. „Systemy telekomunikacyjne dla szerokopasmowego Internetu” wygłosił p. Paweł Dejnas (E-Signal Systems). Obejmowała ona przede wszystkim przedstawienie rozwiązań stosowanych w zakresie sieci światłowodowych i radioliniowych. Jako ostatni wystąpił p. Dariusz Zmysłowski (Huawei) z prezentacją „Jak Huawei może wspierać inicjatywy budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, która odwoływała się m.in. do uwarunkowań rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i sposobów wspierania jej realizacji.

Spotkanie podsumowała Pani Minister Magdalena Gaj, zapraszając zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i jednostki samorządu terytorialnego, do poparcia inicjatywy Memorandum (dotychczas poparcie zadeklarowali przedstawiciele województwa podlaskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego), którego podpisanie planuje się na początek grudnia br.

MEMORANDUM

PREZENTACJE:

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infratsruktury sieci szerokopasmowych

Systemy telekomunikacyjne dla szerokopasmowego Internetu

Jak Huawei może wspierać inicjatywy budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce?