PostHeaderIcon 20.12.2011 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Warszawie (relacja)

W dniu 20 grudnia 2011r. w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze pt.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) wersja 2.2.

Celem spotkania było omówienie stanu prac , związanych z uruchomieniem nowej wersji sytemu SIIS.