PostHeaderIcon 14.12.2011 - Spotkania informacyjno-doradcze w Biesalu i Sząbruku (relacja)

W dniach 14 i 15 grudnia 2011r., odpowiednio w Szkole Podstawowej w Biesalu oraz Sząbruku, odbyły się dwa spotkania informacyjno-doradcze z mieszkańcami, na które przybyło sporo słuchaczy. Zakres tematyczny spotkań obejmował następujace obszary:

 

  • 1. Do czego może być wykorzystywany internet w życiu osobistym, gospodarstwie domowym, kształceniu?
  • 2. Jakie daje nam korzyści i jakie niesie z sobą zagrożenia?
  • 3. Różnice między Internetem wolnym a szerokopasmowym.
  • 4. Jak wykorzystać Internet w agroturystyce?
  • 5. Jak kreować wizerunek regionu i prezentować jego walory w sieci?

Ku naszemu zdziwieniu najliczniejszą a zarazem najbardziej aktywną grupę słuchaczy na spotkaniach stanowili ludzie starsi (50+). Stąd Prelegent Zbigniew Kądzielski dopasował materiał do wieku i zainteresowań słuchaczy. Wszyscy uczestnicy spotkań, którzy użytkują internet mieli sporo pytań obejmujących zagdanienia techniczne, dzięki czemu wywiązywały się ciekawe dyskusje. Spośród prezentowanych treści, obok zagadnienień związanych z wykorzystaniem Internetu do promocji regionu, dużym zainteresowaniem cieszyły się inne formy rozrywki, jak Second Life czy FarmVille.

GALERIA:


SIPS-553 SIPS-555 SIPS-557 SIPS-596 SIPS-577 SIPS-584 SIPS-592 SIPS-594