PostHeaderIcon 21-22.03.2012r. Spotkanie informacyjno - doradcze w Pułtusku (relacja)

Spotkanie informacyjno-doradcze w Pułtusku miało na celu zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć w projekcie SIPS a także przedstawienie planów dalszych działań. Spotkania miały dwie formy realizacji - formę sesji plenarnej i formę dwóch sesji roboczych. W ramach sesji plenarnej kierownicy poszczególnych zadań przedstawiali stan ich realizacji, uzyskane produkty, główne problemy oraz metody ich przezwyciężania (dobre praktyki, zdobyte doświadczenia). Ponadto kierownicy zadań omówili plany dalszych prac.


W ramach każdej z dwóch sesji roboczych, spotkały się równolegle trzy zespoły (w oddzielnych salach). Prowadzący przedstawili szczegółowo uzyskane produkty i rezultaty prac. Przedstawili także propozycje rozszerzenia zakresu działań i nowo planowane produkty. W toku dyskusji uczestnicy przedstawili własne potrzeby i propozycje ich realizacji w ramach Projektu SIPS. Na końcowej sesji plenarnej prowadzący podsumowali dyskusje jakie odbyły się w ich zespołach roboczych, a także przedstawili zakres i harmonogram prac do końca okresu realizacji Projektu.

 

Prezentacje do pobrania:

21.03.2012r. – I dzień spotkania
Sesja plenarna
Przedstawienie dotychczasowych rezultatów projektu  – Dariusz Gacoń
SIIS: dotychczasowy stan prac –  Włodzimierz Zalewski
Bazy danych – Magda Olender-Skorek
Spotkania informacyjno-doradcze na obszarach wykluczonych i platforma e-warsztatów – Zbigniew Kądzielski
Spotkania informacyjno-doradcze z administracją oraz OSS – Marzena Ciećko
Forum Szerokopasmowe i Portal Polska Szerokopasmowa – Marek Ostanek
Sesje grupowe
Baza danych o projektach - prowadząca Magda Olender-Skorek
Pomiar jakości usług szerokopasmowych - prowadzący Marek Ostanek
Nowe media cyfrowe – prowadzący Zbigniew Kądzielski

22.03.2012r. – II dzień spotkania

Sesje grupowe
SIIS wersja 3+ - prowadzący Włodzimierz Zalewski, Grzegorz Wójcik
SIPS a Projekt Systemowy – prowadzący Dariusz Gacoń, Jacek Wiśniewski
Portal Polska Szerokopasmowa – prowadzący  Marek Ostanek
Sesja plenarna, podsumowanie:
Baza danych o projektach – Magdalena Olender-Skorek
Pomiar jakości usług szerokopasmowych – Marek Ostanek
Nowe media cyfrowe, SIPS - IPTV – Zbigniew Kądzielski
SIIS wersja 3+  – Włodzimierz Zalewski
SIPS a Projekt Systemowy – Jacek Wiśniewski
Portal Polska Szerokopasmowa – Marek Ostanek