PostHeaderIcon 28-29.03.2012 spotkania informacyjno-doradcze w Ignalinie i Rogóżu (relacja)

Podczas wyjazdu zrealizowaliśmy dwa spotkania informacyjno-doradcze z mieszkańcami obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Tym razem były to dwie miejscowości Ignalin i Rogóż leżące w województwie warmińsko – mazurskim.

Spotkania prowadził przedstawiciel Instytutu Łączności, Zbigniew Kądzielski koordynator merytoryczny Projektu.

 

  1. Prezentacja projektu SIPS
  2. Krótka historia Internetu
  3. Obszary e-administracja, e-urząd, e-zdrowie
  4. Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym mieszkańców: rozrywka, kultura, komunikacja
  5. Telewizja cyfrowa i Internet szerokopasmowy – warsztaty przy stanowiskach komputerowych

Problemy poruszane podczas dyskusji:

  • Co to jest Internet?, Do czego może być wykorzystywany?, Jakie daje nam korzyści?, Jakie niesie z sobą zagrożenia?
  • Co jest nam potrzebne by korzystać z Internetu?
  • Różnice między Internetem wolnym a szerokopasmowym
  • Jak wykorzystać Internet w agroturystyce?
  • Pomysły na kreowanie wizerunku, prezentacji walorów turystycznych regionu

Galeria:

P1020356 P1020357 P1020359 P1020360 P1020362 P1020364 P1020365 P1020366 P1020367 P1020374 P1020369 P1020377 P1020378 P1020379 P1020375