PostHeaderIcon 27.11.2014 - Relacja z konferencji KFS

W dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie odbyła się kolejna koferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego.
Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji.
Rysunek7
Prezentacja_1

Uroczyste Otwarcie

Lidia Kozłowska - Wice Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezentacja_2
Mapping infrastruktury telekomunikacyjnej - jak to robią w Europie - Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE
Prezentacja_3
Ile w ilości jest jakości? - pięć lat inwentaryzacji - Agnieszka Gładysz, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, UKE
Prezentacja_4
Główne źródła popytu na usługi szerokopasmowe - dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski
Prezentacja_5

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Stanisław Dąbek, Departament Telekomunikacji, MAiC

 

Prezentacja_6

Oferta referencyjna i model dla wyznaczania opłaty dla Regionalnych Sieci Szerokopasmowych - Leszek Drozd, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, UKE 

Prezentacja_7

DEBATA

Oczekiwania rynku dotyczące współpracy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych i sieci dostępowych