PostHeaderIcon 26-27.10.2015 - Relacja ze spotkania podsumowującego projekt SIPS

26-27 października w Kuźni Napoleońskiej w Paprotni, odbyło się spotkanie informacyjno - doradcze pt. Produkty projektu SIPS i możliwości ich wykorzystania w nowej perspektywie finansowej.
Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji.
Rysunek7
Untitled-1
Otwarcie konferencji - Jerzy Żurek, Wojciech Hałka, Instytut Łączności - PIB
Untitled-2
Baza wiedzy SIPS - Dariusz Gacoń, Instytut Łączności - PIB
Untitled-3
Funkcje systemu SIIS - Włodzimierz Zalewski, Instytut Łączności - PIB
Untitled-4

System Informacyjny o Projektach - Magdalena Olender - Skorek, Instytut Łączności - PIB

Untitled-5
System SIRS i SIST - Marek Sylwestrzak, Instytut Łączności - PIB
Untitled-6

Przykłady wykorzystania bazy danych o infrastrukturze szerokopasmowej - Joanna Antczak, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Untitled-7
Portal Polska Szerokopasmowa - Marek Jaślan, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Untitled-8 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA - Marcin Łukasiewicz, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Untitled-9

I PANEL DYSKUSYJNY

Możliwości wykorzystania produktów Projektu SIPS w nowej perspektywie finansowej

Untitled-10 Dzieciaka i Loco przygody w sieci - cykl spotkań z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie - Dariusz Dąbek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Untitled-11 Monitorowanie projektów 7 osi POIG z wykorzystaniem systemu SIP - Karolina Michalska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Untitled-12

II PANEL DYSKUSYJNY

Jak zapewnić efektywność wykorzystania środków unijnych na podnoszenie poziomu cyfryzacji gospodarki?