PostHeaderIcon 4.11.2015 - Relacja z konferencji KFS

W dniu 4 listopada 2015r.  odbyła się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego pt. "Nowe otwarcie". Poniżej prezentujemy materiały wideo z konferencji.
Rysunek7
Untitled-1
Uroczyste Otwarcie Konferencji
Untitled-2

Wystąpienie Lidii Kozłowskiej - Zastępca Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej

Untitled-3
Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych - Stanisław Dąbek, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Untitled-4

Podsumowanie wydatkowania środków unijnych na budowę sieci szerokopasmowych - Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Untitled-5
Stan pokrycia Polski infrastrukturą i usługami szerokopamowymi - Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Untitled-6 Zasady działania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CDB) - Tomasz Karamon, Dyrektor Departamentu Techniki, UKE
Untitled-7

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - konkursy w ramach I osi POPC - Eliza Pogorzelska, Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Untitled-8
Wymagania dla beneficjentów w zakresie obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego oraz zaleceń w zakresie standardów technicznych sieci i infrastruktury - Luiza Czyż - Trzcianowska, Dyrektor Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, UKE
Untitled-9

DEBATA

Oczekiwania rynku dotyczące wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2014 - 2020

prowadzący dr Krzysztof Heller