PostHeaderIcon 5-6.10.2015 - Konferencja podsumowująca 7 i 8 oś POIG

W dniach 5-6 października 2015r. na Stadionie Narodowym w Warszawie,  odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka. Poniżej prezentujemy materiały video z konferencji.

Untitled-1
Uroczyste otwarcie konferencji
Untitled-2

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 - praktyczne wykorzystanie doświadczeń z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 -

Jurand Drop, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Untitled-3

System elektronicznego zarządzania dokumentacją - podsumowanie efektów projektu w kontekście wyzwań stojących przed nowoczesną administracją -

Mariusz Madejczyk, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Untitled-4

Efekty wdrażania projektu SIPS w kontekście nowej perspektywy finansowej, e-administracji, wyzwań stojących przed samorządami w zakresie informatyzacji -

Jerzy Żurek, Dyrektor Instytutu Łączności - PIB

Untitled-5

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) -

Ewa Graniewska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Untitled-6

Wreczenie nagród dla dzieci nagrodzonych w konkursie rysunkowym

Otwarci na świat - Internet w naszym domu

Untitled-7

Podsumowanie wdrażania działania 8.3 POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion"

Katarzyna Połaska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa