PostHeaderIcon 25.03.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Suwałkach (relacja)

W dniu 25 marca 2010 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach, odbyło się pierwsze, organizowane w ramach projektu SIPS, spotkanie informacyjno-doradcze pod nazwą 

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości wynikające z Ustawy w zakresie inwestycji w infrastrukturę i świadczenia usług przez JST

W trakcie spotkania eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Łaczności przedstawili informacje dotyczące możliwości inwestowania w infrastrukturę szerokopasmową i świadczenie usług przez JST, wynikające z przygotowywanej Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz RPO, POIG i PO RPW.

Do pobrania: 

Materiały ze spotkania (agenda oraz prezentacje).