PostHeaderIcon 05.08.2010 - Spotkanie informacyjno-doradcze w Kielcach (relacja)

W dniu 5 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze pt.

Praktyczne i prawne aspekty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Na spotkanie licznie stawili się przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatowych,  Urzędów Gmin,  jak i przedsiębiorcy.

Kielce-3 Kielce-6 Kielce-8 Kielce-12

Do pobrania:

Agenda spotknia

Prezentacje:

Ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych